Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Rozpoczęcie rekrutacji

Opublikowano: 24 października 2012

Informujemy, że dnia 16 listopada 2012 roku rozpocznie się rekrutacja uczestników do projektu „Własna działalność- szansa dla Ciebie”.

Czas trwania rekrutacji zgodnie z § 5 Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu „Własna działalność- szansa dla Ciebie”.

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa śląskiego, które należą do jednej z grup:

  1. osób zwolnionych – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
  2. osób przewidzianych do zwolnienia – osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub, która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego, z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie obejmujące: szkolenia, doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  wsparcie pomostowe.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się w zakładce „Rekrutacja”

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego