Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Przedłużenie rekrutacji

Opublikowano: 29 listopada 2012

UWAGA!

Informujemy, że przedłużeniu uległa rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie Własna działalność – szansa dla Ciebie”

Przypominamy, że projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa śląskiego, które należą do jednej z grup:

  1. osób zwolnionych – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
  2. osób przewidzianych do zwolnienia – osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub, która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego, z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie obejmujące: szkolenia, doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  wsparcie pomostowe.

Rekrutacja została przedłużona na podstawie § 5 pkt 17 ppkt 2 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu  „Własna działalność – szansa dla ciebie”.

 W najbliższy poniedziałek 3 grudnia na stronie internetowej projektu umieszczona zostanie informacja zawierająca datę zakończenia pierwszego etapu rekrutacji.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 728 422 366

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego