Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Przedłużony okres rekrutacji

Opublikowano: 10 grudnia 2012

Informujemy, iż po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach okres rekrutacji został wydłużony do 31.01.2013 r.

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne można składać do 11.01.2013 r.

Dokumenty, które należy złożyć aby wziąć udział w projekcie znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Dokumenty rekrutacyjne należy składać:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w Biurze Projektu w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja  49 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00- 16.00,

lub

  • za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej (sposób zaadresowania przesyłki):

“Zgłoszenie do projektu „Własna działalność-szansa dla Ciebie”
Biuro Projektu ul. 1 Maja 49, 41-706 Ruda Śląska

lub

  • drogą elektroniczną (przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego  weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) na adres wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu  „Własna działalność – szansa dla ciebie” bądź pod numerem telefonu: 728 422 366

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego