Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Uwaga!

Opublikowano: 3 grudnia 2012

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie Własna działalność – szansa dla Ciebie” mogą składać dokumenty rekrutacyjne do 12 grudnia 2012r.

Przypominamy, że projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa śląskiego, które należą do jednej z grup:

 1. osób zwolnionych – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 2. osób przewidzianych do zwolnienia – osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub, która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego, z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie obejmujące: szkolenia, doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  wsparcie pomostowe.

Zgodnie z  Regulaminu rekrutacji uczestników projektu  „Własna działalność – szansa dla ciebie” dokumenty rekrutacyjne mogą zostać złożone w następujący sposób:

 •  osobiście lub przez pełnomocnika od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 8.00- 16.00, w Biurze Projektu w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja  49
 • za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej (sposób zaadresowania przesyłki):

  “Zgłoszenie do projektu „Własna działalność-szansa dla Ciebie”
  Biuro Projektu ul. 1 Maja 49, 41-706 Ruda Śląska)

 • drogą elektroniczną (przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego  weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) na adres wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminu rekrutacji uczestników projektu  „Własna działalność – szansa dla ciebie” bądź pod numerem telefonu: 728 422 366

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego