Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

UWAGA

Opublikowano: 25 stycznia 2013

Informujemy, iż w zakładce “Informacje dla uczestników” umieszczona została ostateczna lista osób, które pozytywnie przeszły ocenę formalną dokumentów rekrutacyjnych wraz z listą osób, które negatywnie przeszły ocenę formalną dokumentów rekrutacyjnych.

W zakładce tej znalazła się również lista osób, które zgodnie z Regulaminem Rekrutacji pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną Formularza Rekrutacyjnego i zostały zakwalifikowane do następnego etapu rekrutacji oraz lista osób, które nie zostały zakwalifikowane do następnego etapu, ponieważ ich dokumenty nie przeszły oceny merytorycznej.

Dodatkowo informujemy, iż osoby, które pozytywnie przeszły ocenę formalną dokumentów rekrutacyjnych, zgodnie z § 7 pkt 13 Regulaminu Rekrutacji, otrzymają drogą mailową karty oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego z uzyskanym wynikiem punktowym.

Prawa osób, które nie przeszły oceny merytorycznej Formularza Rekrutacyjnego zawiera § 8 Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu “Własna działalność- szansa dla Ciebie”.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego