Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Poprawka na liście rankingowej mężczyzn

Opublikowano: 19 lutego 2013

Informujemy, iż na liście rankingowej mężczyzn w pozycji 65, w kolumnie 4 “Rozmowa kwalifikacyjna- liczba przyznanych punktów” wystąpił błąd rachunkowy. Omyłkowo wpisano liczbę punktów 15, a powinno być 28. Jednocześnie informujemy, iż nie zmienia to wartości wpisanej w kolumnie 5 “Suma punktów”, która wprowadzona została poprawnie i wynosi 92.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego