Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Skreślenie z listy uczestników

Opublikowano: 27 lutego 2013

Uwaga! Informujemy, iż z powodu nie spełnienia kryterium kwalifikowalności uczestnika projektu z numerem wdz/8.1.2/11.01.2013/117, uczestnik ten został skreślony z listy. Na jego miejsce została zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej o takim samym statusie. Jest osoba z numerem wdz/8.1.2/15.01.2013/161.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego