Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Koordynator ds. organizacyjno-szkoleniowych

Opublikowano: 15 marca 2013

 

Firma IT Vision Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Własna działalność- szansa dla Ciebie” w ramach poddziałania 8.1.2 wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zleci wykonanie zadań na stanowisku „Koordynator ds. organizacyjno-szkoleniowych” w wymiarze 20 godzin  miesięcznie.

 

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

  • Kryterium ceny

 

OPIS STANOWISKA:

  • Osobiste przyjmowanie dokumentacji od uczestników projektu,
  • Nadzór nad dokumentacją projektową,
  • Osobisty kontakt z uczestnikami projektu z wyłączeniem kontaktu telefonicznego i e-mailowego.

 

KRYTERIA WYBORU:

  • rozmowa bezpośrednia,
  • warunki finansowe,

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 

Dokumenty należy wysłać na adres: wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego