Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Opublikowano: 26 kwietnia 2013

Przypominamy uczestnikom projektu, że trwa  przyjmowanie Państwa „Wniosków
o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości”

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami mogą być składane:

  1. Osobiście w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku, w godzinach
    od 8.00 do 16.00
  2. Przez pełnomocnika w Biurze Projektu od poniedziałku do piątku,
    w godzinach od 8.00 do 16.00
  3. Za pośrednictwem poczty (zaleca się przesłanie „za potwierdzeniem odbioru”) lub firm kurierskich.
  4. Drogą elektroniczną – opatrując bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

Zgodnie z regulaminem Uczestnik projektu składa Wniosek z załącznikami w dwóch, identycznych, osobno spiętych egzemplarzach w zaklejonej kopercie.
Szczegółowe informacje dotyczące  wniosku,  wymaganych załączników i trybu oceny wniosków znajdą Państwo w „Regulaminie przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego i przedłużonego w projekcie „WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ – SZANSA DLA CIEBIE”

OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW – 8 MAJA 2013R.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego