Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Wsparcie pomostowe

Opublikowano: 13 maja 2013

Informujemy uczestników projektu, że o podstawowe wsparcie pomostowe mogą ubiegać się uczestnicy projektu w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w ramach projektu. Wynika to z  zapisów  § 12 pkt 6  Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcia finansowego pomostowego podstawowego  i przedłużonego w projekcie „WŁASNA DZIAŁALNOŚĆ – SZANSA DLA CIEBIE

Wniosek o przyznanie podstawowe wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy wówczas składać w dwóch, identycznych, osobno spiętych egzemplarzach w zaklejonej kopercie  opisanej według poniższego wzoru:

 

Imię i nazwisko uczestnika
Adres

 

 

Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu
„Własna działalność-szansa dla Ciebie”
Biuro Projektu
ul. 1 Maja 49

41-706 Ruda Śląska

 

Komunikaty dotyczące podstawowego wsparcia finansowego znajdą Państwo również w terminie późniejszym na stronie internetowej projektu.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego