Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Informacja dla uczestników

Opublikowano: 26 czerwca 2013

Ocena wniosków pod względem merytoryczno –technicznym została ukończona. Protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków został przekazany do zatwierdzenia Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego