Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Komisja zakończyła ocenę formalną wniosków o wsparcie finansowe

Opublikowano: 12 czerwca 2013

Podajemy listę uczestników którzy przeszli pozytywną ocenę formalną

Lp.

Indywidualny numer rekrutacyjny

1

Wdz/8.1.2/23.11.2012/2

2

Wdz/8.1.2/29.11.2012/12

3

Wdz/8.1.2/29.11.2012/15

4

Wdz/8.1.2/29.11.2012/17

5

Wdz/8.1.2/29.11.2012/18

6

Wdz/8.1.2/29.11.2012/19

7

Wdz/8.1.2/30.11.2012/22

8

Wdz/8.1.2/30.11.2012/23

9

Wdz/8.1.2/30.11.2012/25

10

Wdz/8.1.2/10.12.2012/32

11

Wdz/8.1.2/10.12.2012/33

12

Wdz/8.1.2/10.12.2012/34

13

Wdz/8.1.2/11.12.2012/39

14

Wdz/8.1.2/11.12.2012/40

15

Wdz/8.1.2/12.12.2012/42

16

Wdz/8.1.2/12.12.2012/43

17

Wdz/8.1.2/12.12.2012/45

18

Wdz/8.1.2/13.12.2013/47

19

Wdz/8.1.2/18.12.2012/52

20

Wdz/8.1.2/28.12.2012/54

21

Wdz/8.1.2/31.12.2012/58

22

Wdz/8.1.2/10.01.2013/75

23

Wdz/8.1.2/10.01.2013/78

24

Wdz/8.1.2/10.01.2013/82

25

Wdz/8.1.2/10.01.2013/84

26

Wdz/8.1.2/10.01.2013/86

27

Wdz/8.1.2/10.01.2013/88

28

Wdz/8.1.2/11.01.2013/92

29

Wdz/8.1.2/11.01.2013/93

30

Wdz/8.1.2/11.01.2013/94

31

Wdz/8.1.2/11.01.2013/101

32

Wdz/8.1.2/11.01.2013/118

33

Wdz/8.1.2/11.01.2013/120

34

Wdz/8.1.2/11.01.2013/123

35

Wdz/8.1.2/11.01.2013/127

36

Wdz/8.1.2/11.01.2013/132

37

Wdz/8.1.2/14.01.2013/141

38

Wdz/8.1.2/14.01.2013/142

39

Wdz/8.1.2/14.01.2013/146

40

Wdz/8.1.2/14.01.2013/148

41

Wdz/8.1.2/15.01.2013/157

42

Wdz/8.1.2/15.01.2013/160

43

Wdz/8.1.2/15.01.2013/166

44

Wdz/8.1.2/17.01.2013/167

 

INFORMUJEMY, IŻ TRWA OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego