Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Ocena formalna – aktualizacja

Opublikowano: 20 czerwca 2013

W wyniku weryfikacji oceny formalnej przez Przewodniczącego Komisji Oceny Wniosków, po uzgodnieniu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, dopuszczono do dalszej oceny wnioski o numerach:

 

Wdz/8.1.2/11.12.2012/38

Wdz/8.1.2/13.12.2012/50

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego