Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Ogłoszenie – Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości

Opublikowano: 5 lipca 2013

Firma IT Vision Sp. z o. o. w związku z realizacją projektu „Własna działalność- szansa dla Ciebie” w ramach poddziałania 8.1.2 wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zatrudni pracownika na stanowisko „Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości”.

WYMAGANE KWALIFIKACJE:

- wykształcenie wyższe,

- doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń finansowych,

- doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań w ramach projektów unijnych.

 

OPIS STANOWISKA:

- kontrola dokumentacji projektowej,

- zgodność wydatków z budżetem,

- sporządzanie wniosków o płatność,

- sprawozdawczość

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

- telefonicznie pod numerem: 728 422 366 lub

- mailowo na adres: wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

Dokumenty należy wysyłać na adres: wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

 

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego