Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Informacja dla uczestników

Opublikowano: 16 września 2013

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem zażalenia uczestnika projektu przez IP2 ostateczna lista uczestników projektu zostanie opublikowana na stronie internetowej projektu po zakończeniu procedury ostatecznej oceny wniosku uczestnika przez Komisje Oceny Wniosków i przyjęciu aneksu do protokołu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego