Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

OCENA FORMALNA – PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Opublikowano: 28 listopada 2013

Informujemy, iż zakończyło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w zakresie oceny formalnej. Uzupełnienia braków i/lub korekt złożonych dokumentów należy dokonać do najbliższego poniedziałku tj. do dnia 2 grudnia 2013r.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego