Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

WAŻNA INFORMACJA

Opublikowano: 24 stycznia 2014

Szanowni Państwo

W związku z licznymi błędami przy wypełnianiu załącznika nr 22 wymaganego przy dokonywaniu rozliczenia dotacji, zamieszczamy prawidłowo wypełniony dokument.

Zestawienie ma na celu umożliwienie Beneficjentowi dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania przez Państwa środków. Ocenę te powinien móc podjąć na podstawie weryfikacji załącznika nr 22 oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. Załącznik nr 22 powinien stanowić odbicie harmonogramu przedstawionego za  pomocą dokumentów księgowych. Niedopuszczalne jest zatem wykazywanie w załączniku dokumentów księgowych w przypadkowej kolejności, dokumenty powinny być pogrupowane działaniami wraz z wskazaniem nr działania oraz nr pozycji w obrębie tego działania. W przeciwnym przypadku nie jest możliwe przyporządkowanie Państwa wydatków do pozycji harmonogramu, a zatem akceptacja Państwa rozliczenia. Sytuacja staje się tym bardziej trudna, iż  niektórzy z Państwa nie dostarczają dokumentów finansowych z opisem.

 

Załącznik nr 22 - Szczegółowe zestawienie (615)

 

 

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego