Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Lista uczestników zakwalifikowanych do wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego

Opublikowano: 6 lutego 2014

WUP Katowice zatwierdził listę uczestników zakwalifikowanych do wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego.

Prosimy o zapoznanie się z projektem umowy oraz sprawne potwierdzanie danych w nich zawartych. Bez tego nie będzie możliwe podpisanie umowy.

Przypominamy, iż przy podpisywaniu umów o wsparcie pomostowe obowiązują zasady analogiczne jak przy wypłacie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.

 

 

L.p.

Indywidualny nr rekrutacyjny

Liczba pkt. I

Liczba pkt. II

Liczba pkt.

średnia

1

Wdz/8.1.2/31.12.2012/58

60

60

60

2

Wdz/8.1.2/11.12.2012/38

60

60

60

3

Wdz/8.1.2/10.12.2012/34

60

60

60

4

Wdz/8.1.2/14.01.2013/141

60

60

60

5

Wdz/8.1.2/12.12.2012/42

60

60

60

6

Wdz/8.1.2/11.01.2013/92

60

60

60

7

Wdz/8.1.2/11.01.2013/118

60

60

60

8

Wdz/8.1.2/10.01.2013/75

60

60

60

9

Wdz/8.1.2/10.12.2012/32

60

60

60

10

Wdz/8.1.2/10.12.2012/33

60

60

60

11

Wdz/8.1.2/11.12.2012/39

60

60

60

12

Wdz/8.1.2/12.12.2012/45

60

60

60

13

Wdz/8.1.2/13.12.2012/47

60

60

60

14

Wdz/8.1.2/13.12.2012/50

60

60

60

15

Wdz/8.1.2/28.12.2012/54

60

60

60

16

Wdz/8.1.2/10.01.2013/84

60

60

60

17

Wdz/8.1.2/10.01.2013/86

60

60

60

18

Wdz/8.1.2/11.01.2013/93

60

60

60

19

Wdz/8.1.2/11.01.2013/94

60

60

60

20

Wdz/8.1.2/11.01.2013/101

60

60

60

21

Wdz/8.1.2/11.01.2013/120

60

60

60

22

Wdz/8.1.2/11.01.2013/123

60

60

60

23

Wdz/8.1.2/14.01.2013/142

60

60

60

24

Wdz/8.1.2/14.01.2013/148

60

60

60

25

Wdz/8.1.2/15.01.2013/160

60

60

60

26

Wdz/8.1.2/15.01.2013/166

60

60

60

27

Wdz/8.1.2/29.11.2012/18

60

55

57,5

28

Wdz/8.1.2/30.11.2012/25

60

55

57,5

29

Wdz/8.1.2/10.01.2013/88

60

55

57,5

30

Wdz/8.1.2/23.11.2012/2

55

55

55

31

Wdz/8.1.2/29.11.2012/12

55

55

55

32

Wdz/8.1.2/29.11.2012/15

55

55

55

33

Wdz/8.1.2/29.11.2012/17

55

55

55

34

Wdz/8.1.2/18.12.2012/52

55

55

55

35

Wdz/8.1.2/10.01.2013/78

55

55

55

36

Wdz/8.1.2/10.01.2013/82

55

55

55

37

Wdz/8.1.2/15.01.2013/157

55

55

55

38

Wdz/8.1.2/11.01.2013/132

55

55

55

39

Wdz/8.1.2/11.01.2013/127

55

45

50

 

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego