Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYDATKÓW

Opublikowano: 19 lutego 2014

WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYDATKÓW

W związku z różnicami pojawiającymi się w poszczególnych wnioskach o refundację wydatków, zamieszczamy do pobrania ujednolicony dokument.
Uczestnicy, których wniosek został już zakceptowany, nie są zobowiązani do ponownego jego przesyłania według wskazanego szablonu.

Wniosek pomostowe refundacja (580)

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego