Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

UWAGA!

Opublikowano: 27 marca 2014

W związku z pojawiającymi się problemami  z odbieraniem przez Państwa korespondencji, przypominamy, iż, zgodnie z art. 44 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego, do którego odsyła §2 pkt. 19B Regulaminu przyznawania wsparcia,  pismo niepodjęte z placówki pocztowej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o możliwości jego odbioru i zwrócone do Beneficjenta uważamy za doręczone z upływem ww. terminu. Informujemy, iż Beneficjent nie będzie przesyłać Państwu powtórnie zwróconej nam korespondencji. Istnieje możliwość jej odbioru u Beneficjenta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego