Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Uwaga!

Opublikowano: 23 kwietnia 2014

Informujemy, iż w związku z faktem, że w dniu 30 czerwca 2014r. upływa termin obowiązywania Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zostaliśmy zmuszeni do wstrzymania procedury rozpatrywania wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe do czasu wyrażenia przez WUP zgody na przedłużenie realizacji projektu. O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego