Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

INFORMACJA WAŻNA

Opublikowano: 10 czerwca 2014

Informujemy, iż w dniu wczorajszym otrzymaliśmy zgodę z WUP Katowice na przedłużenie realizacji projektu, w związku z czym przystępujemy do procedury rozpatrzenia wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Dalsze postępy w realizacji będą udostępniane na bieżąco na stronie projektu.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego