Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Informacja

Opublikowano: 8 lipca 2014

Informujemy, iż zakończono Ocenę merytoryczno- techniczną wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.  Karty z tej oceny zostały do Państwa przesłane w dniu wczorajszym (07-07-2014r.) w formie elektronicznej. Ocenie merytoryczno-technicznej zostało poddanych 21 wniosków, natomiast zgodnie z Regulaminem wsparcie mogło otrzymać 25 Uczestników Projektu. W związku z tym wszystkie osoby, które otrzymały Rekomendację pozytywną od oceniającego wniosek (informacja taka znajduje się na ostatniej stronie karty) zostaną objęte przedłużonym wsparciem pomostowym.

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego