Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

UWAGA PILNE! Wniosek do ZUS – AKTUALNA INFORMACJA

Opublikowano: 20 października 2014

 

Szanowni Państwo

Załączamy wykaz terminów zakończenia uczestnictwa w projekcie dla poszczególnych Uczestników oraz wzór wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia o nieprzerwanym podleganiu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym  z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem […] do całkowitego zamknięcia uczestnictwa w projekcie konieczne jest przedstawienie ww. zaświadczenia z ZUS. Zaświadczenie to musi być przekazane Beneficjentowi po terminie wskazanym w zestawieniu oraz być opatrzone datą nie wcześniejszą niż data z zestawienia. Proszę zwrócić szczególną uwagę na okres za jaki musi zostać wydane zaświadczenie – składając wniosek należy upewnić się czy zostały już zaksięgowane składki za ostatni miesiąc okresu.

Wniosek dla Uczestników, którzy otrzymali WSPARCIE NA ROZWÓJ PRZEDSIEBIORCZOŚCI I PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE: Wniosek ZUS - pomostowe (731)

Wniosek dla Uczestników, którzy otrzymali PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE: Wniosek ZUS - przedłużone pomostowe (551)

 

Terminy zakończenia uczestnictwa w projekcie (623)

powrót do wszystkich aktualności

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego