Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

ADRES DO KORESPONDENCJI

Opublikowano: 12 listopada 2014

  W związku z formalnym zakończeniem projektu wszelką korespondencję związaną z projektem należy kierować na adres Biura w Krakowie: IT Vision Sp. z o.o. ul. Chełmońskiego 166, 31-348 Kraków...

ZAŚWIADCZENIE ZUS – PRZYPOMNIENIE

Opublikowano: 30 października 2014

  Szanowni Państwo Przypominamy ponownie, iż zaświadczenie z ZUS musi obejmować pełne 12 miesięcy. Na przykład:  jeżeli podpisanie umowy nastąpiło w 10/2013r. na zaświadczeniu musi znaleźć się informacja o zaksięgowaniu składek za miesiąc 10/2014r. Beneficjent nie będzie przyjmował zaświadczeń, które wskazują krótszy okres....

UWAGA PILNE! Wniosek do ZUS – AKTUALNA INFORMACJA

Opublikowano: 20 października 2014

  Szanowni Państwo Załączamy wykaz terminów zakończenia uczestnictwa w projekcie dla poszczególnych Uczestników oraz wzór wniosku do ZUS o wydanie zaświadczenia o nieprzerwanym podleganiu ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym  z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem […] do całkowitego zamknięcia uczestnictwa w projekcie konieczne jest przedstawienie ww. zaświadczenia z ZUS....

Informacja

Opublikowano: 11 września 2014

Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniach 16 – 17 września 2014r. będą podpisywane Aneksy do umów o przyznanie wsparcia pomostowego. Dokumenty będą podpisywane w Biurze Projektu w Łaziskach Górnych. Proszę pamiętać o zabraniu wymaganych dokumentów....

Zmiana adresu biura

Opublikowano: 31 lipca 2014

  UWAGA WAŻNE! Z dniem 01 sierpnia 2014r. ulega zmianie adres biura projektu, które mieściło się w Rudzie Śląskiej. Nowy adres to:   BIURO PROJEKTU UL. OLCHOWA 13 43-170 ŁAZISKA GÓRNE   Poniżej mapka dojazdu....

Informacja

Opublikowano: 8 lipca 2014

Informujemy, iż zakończono Ocenę merytoryczno- techniczną wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.  Karty z tej oceny zostały do Państwa przesłane w dniu wczorajszym (07-07-2014r.) w formie elektronicznej. Ocenie merytoryczno-technicznej zostało poddanych 21 wniosków, natomiast zgodnie z Regulaminem wsparcie mogło otrzymać 25 Uczestników Projektu. W związku z tym wszystkie osoby, które...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego