Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

INFORMACJA WAŻNA

Opublikowano: 10 czerwca 2014

Informujemy, iż w dniu wczorajszym otrzymaliśmy zgodę z WUP Katowice na przedłużenie realizacji projektu, w związku z czym przystępujemy do procedury rozpatrzenia wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Dalsze postępy w realizacji będą udostępniane na bieżąco na stronie projektu....

Uwaga!

Opublikowano: 23 kwietnia 2014

Informujemy, iż w związku z faktem, że w dniu 30 czerwca 2014r. upływa termin obowiązywania Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, decyzją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach zostaliśmy zmuszeni do wstrzymania procedury rozpatrywania wniosków o przedłużone...

UWAGA!

Opublikowano: 27 marca 2014

W związku z pojawiającymi się problemami  z odbieraniem przez Państwa korespondencji, przypominamy, iż, zgodnie z art. 44 §4 Kodeksu postępowania administracyjnego, do którego odsyła §2 pkt. 19B Regulaminu przyznawania wsparcia,  pismo niepodjęte z placówki pocztowej w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o możliwości jego odbioru i zwrócone do Beneficjenta...

Ważna informacja

Opublikowano: 10 marca 2014

Przypominamy o możliwości składania wniosków o Wsparcie Pomostowe Przedłużone. Termin składania wniosków mija w dniu 26 marca 2014r. Uprzejmie prosimy uczestników, którzy nie są zainteresowani tą formą wsparcia o przesyłanie oświadczeń o odstąpieniu od  ubiegania się o pomoc w tym zakresie. Oświadczenia można przesyłać na adres Biura w Krakowie bądź do Biura...

WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE

Opublikowano: 26 lutego 2014

Zgodnie z par.7 pkt.9 i par.12 pkt.7 RPWF informujemy o możliwości składania wniosków o Wsparcie Pomostowe Przedłużone. Wnioski należy składać w Biurze Projektu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2014r.  zgodnie z par.7 pkt. 11 RPWF....

WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYDATKÓW

Opublikowano: 19 lutego 2014

WNIOSEK O REFUNDACJĘ WYDATKÓW W związku z różnicami pojawiającymi się w poszczególnych wnioskach o refundację wydatków, zamieszczamy do pobrania ujednolicony dokument. Uczestnicy, których wniosek został już zakceptowany, nie są zobowiązani do ponownego jego przesyłania według wskazanego szablonu. [download id="48"]...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego