Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Aktualności

Załącznik do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ramach wsparcia pomostowego

Opublikowano: 13 lutego 2014

Informujemy, iż analogicznie jak przy wsparciu na rozwój przedsiębiorczości, zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym w ramach wsparcia pomostowego należy przedstawiać za pomocą przeznaczonego do tego formularza (do pobrania poniżej). [download id="47"]...

Lista uczestników zakwalifikowanych do wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego

Opublikowano: 6 lutego 2014

WUP Katowice zatwierdził listę uczestników zakwalifikowanych do wypłaty podstawowego wsparcia pomostowego. Prosimy o zapoznanie się z projektem umowy oraz sprawne potwierdzanie danych w nich zawartych. Bez tego nie będzie możliwe podpisanie umowy. Przypominamy, iż przy podpisywaniu umów o wsparcie pomostowe obowiązują zasady analogiczne jak przy wypłacie wsparcia na rozwój przedsiębiorczości.     L.p. Indywidualny...

WAŻNA INFORMACJA

Opublikowano: 24 stycznia 2014

Szanowni Państwo W związku z licznymi błędami przy wypełnianiu załącznika nr 22 wymaganego przy dokonywaniu rozliczenia dotacji, zamieszczamy prawidłowo wypełniony dokument. Zestawienie ma na celu umożliwienie Beneficjentowi dokonanie oceny prawidłowości wydatkowania przez Państwa środków. Ocenę te powinien móc podjąć na podstawie weryfikacji załącznika nr 22 oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego. Załącznik nr 22 powinien...

Załącznik do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym

Opublikowano: 17 stycznia 2014

Szanowni Państwo, w dziale "dokumenty do pobrania" umieszczony został wzór Załącznika do zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Dokument ten powinien zostać złożony przy rozliczaniu środków z dotacji. Należy go wypełnić, ujmując w nim wszystkie wydatki poniesione zgodnie z harmonogramem - wpisując wydatki w wysokości, w jakiej pierwotnie miały być poniesione oraz...

Przypomnienie

Opublikowano: 16 stycznia 2014

  PRZYPOMINAMY! Przypominamy Państwu o możliwości spotkania z doradczą w ramach pomostowego bloku doradczego. Zainteresowanych uczestników projektu  prosimy o kontakt z doradcą w celu ustalenia sposobu i godziny spotkania. Kontakt telefoniczny z doradcą pod numerem 691-972-273 oraz e-mail: pawel.repeta@everest.com.pl  Paweł Repeta Kontakt telefoniczny z doradcą pod numerem 731-270-131 oraz e-mail lodzki@op.pl  Radosław Szlagowski...

Uwaga!

Opublikowano: 15 stycznia 2014

  Szanowni Państwo, Zwracamy szczególną uwagę na kwestię opisu dokumentów księgowych (faktury, rachunki itp.). Załącznik nr 20 „Wzór opisu dokumentu księgowego” stanowi podstawę opisu dokumentów. Treść w/w dokumentu musi zostać umieszczona na odwrocie dokumentu księgowego. Każdy dokument potwierdzający poniesiony wydatek musi zostać opisany wg tegoż wzoru. Do Państwa należy wybór w jaki...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego