Własna działalność - szansa dla Ciebie
UWAGA! Nabór do projektu został zakończony.

Rekrutacja

Informujemy, iż poniżej znajdują się listy kandydatów do projektu z uzyskanym wynikiem punktowym, lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa uczestników projektu.

Listy zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym Wnioskiem i Regulaminem Rekrutacji uczestników projektu “Własna działalność- szansa dla Ciebie” z uwzględnieniem wszystkich parytetów.

 

Lista rankingowa mężczyzn (1167)

 

Lista rankingowa kobiet (1099)

 

Lista rezerwowa uczestników projektu (1200)

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (1515)

 


Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie Własna działalność – szansa dla Ciebie” mogą składać dokumenty rekrutacyjne do 11 stycznia 2013 r.

Przypominamy, że projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych, zamieszkałych lub pracujących na terenie województwa śląskiego, które należą do jednej z grup:

 1. osób zwolnionych – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 2. osób przewidzianych do zwolnienia – osoba, która otrzymała od pracodawcy wypowiedzenie stosunku pracy, stosunku służbowego lub, która została poinformowana przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego, z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Projekt przewiduje kompleksowe wsparcie obejmujące: szkolenia, doradztwo, przyznanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe.

Zgodnie z Regulaminu rekrutacji uczestników projektu „Własna działalność – szansa dla ciebie” dokumenty rekrutacyjne mogą zostać złożone w następujący sposób:

 • osobiście lub przez pełnomocnika od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 8.00- 16.00, w Biurze Projektu w Rudzie Śląskiej przy ul. 1 Maja 49
 • za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej (sposób zaadresowania przesyłki):

  “Zgłoszenie do projektu „Własna działalność-szansa dla Ciebie”
  Biuro Projektu ul. 1 Maja 49, 41-706 Ruda Śląska

 • drogą elektroniczną (przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu) na adres wlasna.dzialalnosc@itvision.pl

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji uczestników projektu „Własna działalność – szansa dla ciebie” bądź pod numerem telefonu: 728 422 366

Rekrutacja została przedłużona na podstawie § 5 pkt 17 ppkt 2 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu  „Własna działalność – szansa dla ciebie”.


UWAGA!

W związku z małą liczbą pobrań niektórych dokumentów rekrutacyjnych informujemy, iż w celu możliwości uczestnictwa w projekcie należy wypełnić i złożyć ŁĄCZNIE następujące dokumenty:


Informujemy, że w zakładce „Dokumenty do pobrania znajduje się Regulamin Rekrutacji uczestników projektu „Własna działalność- szansa dla Ciebie”  wraz z załącznikami:

  • Załącznik nr 1- Formularz Rekrutacyjny,
  • Załącznik nr 2- Oświadczenia,
  • Załącznik nr 3- Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego,
  • Załącznik nr 4- Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego,
  • Załącznik nr 5- Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

Szczegółowe informacje znajdują się pod numerem telefonu: 728 422 366

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego